RADADA ir radošā darbnīca, kas ierīkota senā ugunsdzēsēju depo Latvijas laukos, Skrīveru novadā. Sietspiede, keramika, flīzes, šūšana ir tikai daļa no tā ko radām ar mīlestību. Visas mūsu veidotās lietiņas ir apdrukātas rokas sietspiedes tehnikā vai roku darbs, strādājam individuāli katram klientam. Mēs esam latvieši, arī visi mūsu produkti ir radīti ar lepnumu, ka esam daļa šīs mazās valsts. Mūs iedvesmo Latvijas daba, cilvēki, tradīcijas, kultūra un krāsas...

Katrs raksts un zīmējums ir ar savu nozīmi - Tu vai nu saproti, vai vienkārši priecājies par tiem :) TAUTUMEITA - kā skaisto latviešu meiteņu simbols, LĀČPLĒSIS - stiprs un drosmīgs latviešu varonis.

ENG

RADADA is little creative  studio based in old firestation in countryside. Screenprinting, ceramics, tiles, sewing is just some part of our love to art.  Our products all are handprinted or handmade individualy for each client. We are latvians, so all our products are made with love and proud to be a part of this Little contry. We are inspired from Latvia nature, people, traditions, culture and colours.

All signs and drawings  are with some meaning- understand them or just enjoy :) TAUTUMEITA as a symbol of all beautiful latvian girls, LĀČPLĒSIS - strong and brave latvian  hero.